Η εγγραφή του τομέα σας είναι σε εκκρεμότητα. Ελέγξτε ξανά σε μία ώρα
Δημοσιεύτηκε στις 21 Αυγ 2019

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δικαστικός Επιμελητής

ΕιρΘεσ 228/2019 [Ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Παροχή εξαρτώμενη από όρο]
Σε περίπτωση εξάρτησης της παροχής υπό όρο, αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να γίνει μόνον με την απόδειξη της εκπλήρωσης του όρου από τον οποίο εξαρτάται η επιτασσόμενη να εκπληρωθεί παροχή, προϋπόθεση που πληρούται με τη συγκοινοποίηση με την επιταγή προς εκτέλεση ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου με αποδεικτική δύναμη από όπου να προκύπτει καθαυτό η εκπλήρωση του όρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 915 εδ. γ΄, 924 εδ. α΄ ΚΠολΔ.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.